Biuletyn Informacji Publicznej  Związku Miedzygminnego OBRA  www.zmobra.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-10-01 11:25:22

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-01 11:25
Uchwała Nr XXI/76/2018
Uchwała Nr XXI/76/2018 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "Obra" z dnia 27 wrzesnia 2018 roku
zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu   więcej >
2018-10-01 11:13:01

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-01 11:13
Uchwała Nr XXI/75/2018
Uchwała Nr XXI/75/2018 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "Obra" z dnia 27 wrzesnia 2018 roku
zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletn  więcej >
2018-09-07 07:57:45

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-07 07:57
INFORMACJA ZARZĄDU ZWIĄZKU M
Informacja  Zarządu Związku 
Międzygminnego  "OBRA" z wykonania budżetu Związku
Międzygminnego "Obra" za I półrocze 2018   więcej >
2018-09-04 10:21:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Zgromadzenie

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2010-09-17 11:00
Zgromadzenie
Członkowie Zgromadzenia : Dorota Gorzelniak - Zastępca
Przewodniczącego Małgorzata Kurzawa Ewa Weil-
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna  więcej >
2018-07-30 14:18:19

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 14:18
Uchwała Nr XX/74/2018
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia
24 lipca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego
Zarządu Związku Międzygmi  więcej >
2018-07-30 14:15:08

Aktualizacja informacji w dziale:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 14:13
Uchwała Nr XX/73/2018
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia
24 lipca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Związku Między  więcej >
2018-07-30 14:14:33

Aktualizacja informacji w dziale:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 14:00
Uchwała Nr XX/72/2018
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia
24 lipca  2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Związku M  więcej >
2018-07-30 14:13:12

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 14:13
Uchwała Nr XIX/73/2018
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia
24 lipca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Związku Między  więcej >
2018-07-30 14:00:46

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 14:00
Uchwała Nr XIX/72/2018
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia
24 lipca  2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Związku M  więcej >
2018-07-30 13:57:11

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 13:57
Uchwała Nr XIX/71/2018
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia
5 czerwca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi  więcej >
2018-07-30 13:55:08

Aktualizacja informacji w dziale:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 13:54
Uchwała Nr XIX/70/2018
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia
5 czerwca 2018 roku zmieniajacą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Związku Między  więcej >
2018-07-30 13:54:04

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 13:54
Uchwała Nr XIX/67/2070
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia
5 czerwca 2018 roku zmieniajacą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Związku Między  więcej >
2018-07-30 13:52:06

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 13:52
Uchwała Nr XIX/69/2018
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia
5 czerwca 2018 roku  w sprawie: udzielenia Zarządowi
Związku Międzygminnego "Obra  więcej >
2018-07-30 13:49:28

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 13:49
Uchwała Nr XIX/68/2018
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia
5 czerwca 2018 roku   w sprawie: o rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania fi  więcej >
2018-07-30 13:47:51

Aktualizacja informacji w dziale:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 13:43
Uchwała Nr XIX/65/2018
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia
5 czerwca 2018 roku    w sprawie: odwołania 
z funkcji członka Komisji R  więcej >
2018-07-30 13:47:29

Aktualizacja informacji w dziale:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 13:46
Uchwała Nr XIX/67/2018
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia
5 czerwca 2018 roku   w sprawie: powołania na
członka Komisji Rewizyjnej Anne  więcej >
2018-07-30 13:46:45

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 13:46
Uchwała Nr XIX/67/2018
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia
5 czerwca 2018 roku   w sprawie: powołanioa na
członka Komisji Rewizyjnej Ann  więcej >
2018-07-30 13:45:08

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 13:45
Uchwała Nr XIX/66/2018
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia
5 czerwca 2018 roku  w sprawie: powołania
Przewodniczącej  Komisji Rewizyjnej  więcej >
2018-07-30 13:44:01

Aktualizacja informacji w dziale:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 13:41
Uchwała Nr XIX/64/2014
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia
5 czerwca 2018 roku  w sprawie: odwołania Michała
Nowaka z funkcji Przewodniczące  więcej >
2018-07-30 13:43:13

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 13:43
Uchwała Nr XIX/65/2018
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia
5 czerwca 2018 roku    w sprawie: odwołania 
z funkcji członka Komisji R  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 1408
następne >     100>>     300>>