Biuletyn Informacji Publicznej  Związku Miedzygminnego OBRA  www.zmobra.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-11-14 11:20:45

Aktualizacja informacji w dziale:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 11:03
Uchwała Nr XLIV/36/2018
Uchwała Nr XLIV/36/2018 Zarządu Związku Międzygminnego
"OBRA"  z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie
przyjęcia projektu Wieloletniej Progn  więcej >
2018-11-14 11:19:04

Aktualizacja informacji w dziale:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 11:06
Uchwała Nr XLIV/37/2018
Uchwała Nr XLIV/37/2018 Zarządu Związku Międzygminnego
"OBRA" z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia
projektu Uchwały Budżetowej&nbs  więcej >
2018-11-14 11:13:40

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 11:13
Uchwała Nr XLIV/38/2018
Uchwała Nr XLIV/38/2018 Zarządu Związku Międzygminnego
"OBRA" z dnia 13 listopada 2018 roku w zmieniającą
Uchwałe Budżetową   Zwią  więcej >
2018-11-14 11:06:06

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 11:06
Uchwała Nr XLIV/37/2018
Uchwała Nr XLIV/37/2018 Zarządu Związku Międzygminnego
"OBRA" z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia
projektu Uchwały Budżetowej&nbs  więcej >
2018-11-14 11:03:17

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 11:03
Uchwała Nr XLIV/36/2018
Uchwała Nr XLIV/36/2018 Zarządu Związku Międzygminnego
"OBRA"  z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie
przyjęcia projektu Wieloletniej Progn  więcej >
2018-11-14 10:02:56

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 10:02
Uchwała Nr XXII/79/2018
Uchwała Nr XXII/79/2018 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "OBRA" z dnia 13 listopada 2018 roku w
sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszc  więcej >
2018-11-14 10:00:00

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 10:00
Uchwała Nr XXII/78/2018
Uchwała Nr XXII/78/2018 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "OBRA" z dnia 13 listopada 2018 roku
zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wielole  więcej >
2018-11-14 09:57:56

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 09:57
Uchwała Nr XXII/77/2018
Uchwała Nr XXII/77/2018 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "OBRA" z dnia 13 listopada 2018 roku 
zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia b  więcej >
2018-10-30 13:53:40

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-30 13:53
Uchwała nr XLIII/35/2018
Uchwała nr XLIII/35/2018 Zarządu Związku Międzygminnego
"Obra" z dnia 23 października 2018r. w sprawie:
upoważnienia dla Przewodniczącego Zarz  więcej >
2018-10-30 13:50:24

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-30 13:50
Uchwała nr XLIII/34/2018
Uchwała nr XLIII/34/2018 Zarządu Związku Międzygminnego
"Obra" z dnia 23 października 2018r. w sprawie: przyjęcia
projektu zmian w statucie Zwi  więcej >
2018-10-25 09:17:40

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-25 09:17
Rb-Z
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
jednostki budżetowej wg stanu na kon  więcej >
2018-10-25 09:15:59

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-25 09:15
Rb-NDS
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia
30 września  roku 2018  więcej >
2018-10-25 09:14:11

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-25 09:14
Rb-N
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz
wbranych aktywów finansowych jednostki samorządu
terytorialnego wg stanu na koniec III   więcej >
2018-10-25 09:11:28

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-25 09:11
Rb-28S
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetów samorządowej jednostki
budżetowej okres sprawozdawczy: od początku roku  więcej >
2018-10-25 09:09:21

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-25 09:09
Rb-27 S
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetów samorządowej jednostki budżetowej okres
sprawozdawczy: od początku roku do 3  więcej >
2018-10-23 12:30:16

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-23 12:30
Uchwała nr XLIII/33/2018
Uchwała nr XLIII/33/2018 Zarządu Związku Międzygminnego
"Obra" z dnia 23 października 2018r. zmieniającą
uchwałę w sprawie uchwalenia budżet  więcej >
2018-10-01 11:25:22

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-01 11:25
Uchwała Nr XXI/76/2018
Uchwała Nr XXI/76/2018 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "Obra" z dnia 27 wrzesnia 2018 roku
zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu   więcej >
2018-10-01 11:13:01

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-01 11:13
Uchwała Nr XXI/75/2018
Uchwała Nr XXI/75/2018 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "Obra" z dnia 27 wrzesnia 2018 roku
zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletn  więcej >
2018-09-07 07:57:45

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-07 07:57
INFORMACJA ZARZĄDU ZWIĄZKU M
Informacja  Zarządu Związku 
Międzygminnego  "OBRA" z wykonania budżetu Związku
Międzygminnego "Obra" za I półrocze 2018   więcej >
2018-09-04 10:21:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Zgromadzenie

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2010-09-17 11:00
Zgromadzenie
Członkowie Zgromadzenia : Dorota Gorzelniak - Zastępca
Przewodniczącego Małgorzata Kurzawa Ewa Weil-
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 1424
następne >     100>>     300>>