Biuletyn Informacji Publicznej  Związku Miedzygminnego OBRA  www.zmobra.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-04-27 08:37:17

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-27 08:37
Rb-Z
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
jednostki budżetowej  wg stanu   więcej >
2018-04-27 08:27:44

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-27 08:27
Rb-NDS
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie  jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia
31 marca roku 2018  więcej >
2018-04-27 07:46:39

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-27 07:46
Rb-N
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I
kwartału 2018 roku  więcej >
2018-04-27 07:41:24

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-27 07:41
Rb-28S
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetów samorządowej jednostki budżetowejokres
sprawozdawczy: od początku roku do 31  więcej >
2018-04-27 07:37:29

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-27 07:37
Rb-27S
Rb-27S  sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetów samorządowej jednostki budżetowej okres
sprawozdawczy: od początku ro  więcej >
2018-04-27 07:26:27

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-27 07:26
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU
Sprawozdanie Zarządu Związku Międzygminnego "Obra" z
wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Obra" za rok
2017   więcej >
2018-04-27 07:22:33

Dodanie informacji do działu:
-2018

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-27 07:22
Uchwała Nr SO-0954/1/9/LN/201
Uchwała Nr SO-0954/1/9/LN/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 marca
2018 w sprawie: wyrażenia opinii o sp  więcej >
2018-03-08 10:01:32

Dodanie informacji do działu:
-2017r.

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-08 10:01
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
jednostki samorządu terytorialnego w  więcej >
2018-03-08 09:59:15

Dodanie informacji do działu:
-2017r.

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-08 09:59
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzup
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na kon  więcej >
2018-03-08 09:57:08

Dodanie informacji do działu:
-2017r.

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-08 09:57
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzup
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie
należności z tytułu papierów wartościowych wg
wartości księgowej jednostki samorządu   więcej >
2018-03-08 09:54:35

Dodanie informacji do działu:
-2017r.

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-08 09:54
Rb-St sprawozdanie o stanie ś
Rb-St sprawozdanie o stanie środków na rachunkach
bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres
sprawozdawczy na koniec roku 2017 roku  więcej >
2018-03-08 09:51:47

Dodanie informacji do działu:
-2017r.

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-08 09:51
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżc
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres  od początku roku
do dnia 31 grudnia 2017   więcej >
2018-03-08 09:48:41

Dodanie informacji do działu:
-2017r.

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-08 09:48
Rb-N kwartalne sprawozdanie o
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV
kwartału 2017 roku  więcej >
2018-03-08 09:46:03

Dodanie informacji do działu:
-2017r.

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-08 09:46
Rb-28S sprawozdanie z wykonan
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres
sprawozdawczy od początku roku do dnia 3  więcej >
2018-03-08 09:42:37

Dodanie informacji do działu:
-2017r.

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-08 09:42
Rb-27S sprawozdanie z wykonan
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017  więcej >
2018-02-20 08:10:43

Dodanie informacji do działu:
-2017r.

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-20 08:10
Uchwała Nr XVII/61/2017
Uchwała Nr XVII/61.2017 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "Obra" z dnia 18 grudnia 2017 roku w
sprawie: upoważnienia do podpisywania umów  więcej >
2018-02-20 07:49:55

Dodanie informacji do działu:
-2017r.

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-20 07:49
Uchwała Nr XVII/60/2017
Uchwała Nr XVII/60/2017 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "Obra" z dnia 18 grudnia 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  więcej >
2018-02-20 07:47:54

Dodanie informacji do działu:
-2017r.

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-20 07:47
Uchwała Nr XVI/53/2017
Uchwała Nr XVI/53/2017 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "Obra" z dnia 30 listopada 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaleniaWielolet  więcej >
2018-02-20 07:45:11

Dodanie informacji do działu:
-2017r.

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-20 07:45
Uchwała Nr XVI/52/2017
Uchwała Nr XVI/52/2017 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "Obra" z dnia 26 września 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżet  więcej >
2018-02-20 07:17:22

Dodanie informacji do działu:
-2017r.

Przemysław Orzechowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-20 07:17
Uchwała Nr XV/51/2017
Uchwała Nr XV/51/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Obra" z dnia 26 września 2017 roku zmieniającą uchwałę
w sprawie uchwalenia Wielole  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 1370
następne >     100>>     300>>