-2018

Uchwała Nr XVIII/62/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Obra" na lata 2018-2021 

 Uchwała Nr XVIII/62/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:35:06 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:38:41.
Uchwała Nr XVIII/63/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Obra" na  rok 2018 

 Uchwała Nr XVIII/63/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:37:46 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:38:41.
Uchwała Nr XIX/64/2014

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 czerwca 2018 roku  w sprawie: odwołania Michała Nowaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 Uchwała Nr XIX/64/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:41:07 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:44:01.
Uchwała Nr XIX/65/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 czerwca 2018 roku    w sprawie: odwołania  z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Ewy Weil

 Uchwała Nr XIX/65/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:43:13 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:47:51.
Uchwała Nr XIX/66/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 czerwca 2018 roku  w sprawie: powołania Przewodniczącej  Komisji Rewizyjnej

 Uchwała Nr XIX/66/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:45:08 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:47:51.
Uchwała Nr XIX/67/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 czerwca 2018 roku   w sprawie: powołania na członka Komisji Rewizyjnej Anne Prządka

 Uchwała Nr XIX/67/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:46:45 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:47:29.
Uchwała Nr XIX/68/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 czerwca 2018 roku   w sprawie: o rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

 Uchwała Nr XIX/68/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:49:28 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:47:29.
Uchwała Nr XIX/69/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 czerwca 2018 roku  w sprawie: udzielenia Zarządowi Związku Międzygminnego "Obra" absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

 Uchwała Nr XIX/69/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:52:06 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:47:29.
Uchwała Nr XIX/70/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 czerwca 2018 roku zmieniajacą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Obra" na rok 2018

 Uchwała Nr XIX/70/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:54:04 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:55:08.
Uchwała Nr XIX/71/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 czerwca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Obra" na lata 2018-2023

 Uchwała Nr XIX/71/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:57:11 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:55:08.
Uchwała Nr XX/72/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 24 lipca  2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Obra" na rok 2018

 Uchwała Nr XX/72/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 14:00:46 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:14:33.
Uchwała Nr XX/73/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 24 lipca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Obra" na rok 2018

 Uchwała Nr XX/73/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 14:13:12 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała Nr XX/74/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "Obra"

 Uchwała Nr XX/74/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 14:18:19 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała Nr XXI/75/2018

Uchwała Nr XXI/75/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 27 wrzesnia 2018 roku zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Obra" na lata 2018-2023

 Uchwała Nr XXI/75/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:13:01 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała Nr XXI/76/2018

Uchwała Nr XXI/76/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 27 wrzesnia 2018 roku zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Obra" na rok 2019

 Uchwała Nr XXI/76/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:25:22 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała Nr XXII/77/2018

Uchwała Nr XXII/77/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 13 listopada 2018 roku  zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA"  na rok 2018

 Uchwała nr XXII/77/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-11-14 09:57:56 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała Nr XXII/78/2018

Uchwała Nr XXII/78/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 13 listopada 2018 roku zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "OBRA" na lata 2018-2021

 Uchwała nr XXII/78/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-11-14 10:00:00 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała Nr XXII/79/2018

Uchwała Nr XXII/79/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 Uchwała nr XXII/79/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-11-14 10:02:56 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała I/1/2018

Uchwała Nr I/1/2018 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "Obra" z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

 Uchwała I/1/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:45:19 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała nr I/2/2018

Uchwała Nr I/2/2018 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "Obra" z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie: wyboru  Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia

 Uchwała I/2/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:47:08 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała nr I/3/2018

Uchwała Nr I/3/2018 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "Obra" z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie: wyboru  składu Zarządu Związku Międzygminnego "Obra"

 Uchwała I/3/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:49:22 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała nr I/4/2018

Uchwała Nr I/4/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "Obra"

 Uchwała I/4/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:54:22 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała nr I/5/2018

Uchwała Nr I/5/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie: wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Związku Międzygminnego "Obra"

 Uchwała I/5/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:56:17 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała nr I/6/2018

Uchwała Nr I/6/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie: wynagrodzenia  Przewodniczącego Zarządu  Związku Międzygminnego "Obra"

 Uchwała I/6/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:59:58 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała nr I/7/2018

Uchwała Nr I/7/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 17 grudnia 2018r.  zmienioającą uchwałe w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Obra" na lata 2018-2021

 Uchwała I/7/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-12-19 11:02:23 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała nr I/8/2018

Uchwała Nr I/8/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 17 grudnia 2018 roku zmieniającą uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Obra" na rok 2018

 Uchwała I/8/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-12-19 11:14:42 | Data modyfikacji: 2018-12-21 12:11:20.
Data wprowadzenia: 2018-12-19 11:14:42
Data modyfikacji: 2018-12-21 12:11:20
Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski