-2018

Uchwała Nr XVIII/62/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Obra" na lata 2018-2021 

 Uchwała Nr XVIII/62/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:35:06 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:38:41.
Uchwała Nr XVIII/63/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Obra" na  rok 2018 

 Uchwała Nr XVIII/63/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:37:46 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:38:41.
Uchwała Nr XIX/64/2014

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 czerwca 2018 roku  w sprawie: odwołania Michała Nowaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 Uchwała Nr XIX/64/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:41:07 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:44:01.
Uchwała Nr XIX/65/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 czerwca 2018 roku    w sprawie: odwołania  z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Ewy Weil

 Uchwała Nr XIX/65/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:43:13 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:47:51.
Uchwała Nr XIX/66/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 czerwca 2018 roku  w sprawie: powołania Przewodniczącej  Komisji Rewizyjnej

 Uchwała Nr XIX/66/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:45:08 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:47:51.
Uchwała Nr XIX/67/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 czerwca 2018 roku   w sprawie: powołania na członka Komisji Rewizyjnej Anne Prządka

 Uchwała Nr XIX/67/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:46:45 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:47:29.
Uchwała Nr XIX/68/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 czerwca 2018 roku   w sprawie: o rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

 Uchwała Nr XIX/68/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:49:28 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:47:29.
Uchwała Nr XIX/69/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 czerwca 2018 roku  w sprawie: udzielenia Zarządowi Związku Międzygminnego "Obra" absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

 Uchwała Nr XIX/69/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:52:06 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:47:29.
Uchwała Nr XIX/70/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 czerwca 2018 roku zmieniajacą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Obra" na rok 2018

 Uchwała Nr XIX/70/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:54:04 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:55:08.
Uchwała Nr XIX/71/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 5 czerwca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Obra" na lata 2018-2023

 Uchwała Nr XIX/71/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:57:11 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:55:08.
Uchwała Nr XX/72/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 24 lipca  2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Obra" na rok 2018

 Uchwała Nr XX/72/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 14:00:46 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:14:33.
Uchwała Nr XX/73/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 24 lipca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Obra" na rok 2018

 Uchwała Nr XX/73/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 14:13:12 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała Nr XX/74/2018

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "Obra"

 Uchwała Nr XX/74/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-07-30 14:18:19 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała Nr XXI/75/2018

Uchwała Nr XXI/75/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 27 wrzesnia 2018 roku zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Obra" na lata 2018-2023

 Uchwała Nr XXI/75/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:13:01 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała Nr XXI/76/2018

Uchwała Nr XXI/76/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 27 wrzesnia 2018 roku zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Obra" na rok 2019

 Uchwała Nr XXI/76/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:25:22 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała Nr XXII/77/2018

Uchwała Nr XXII/77/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 13 listopada 2018 roku  zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA"  na rok 2018

 Uchwała nr XXII/77/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-11-14 09:57:56 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała Nr XXII/78/2018

Uchwała Nr XXII/78/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 13 listopada 2018 roku zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "OBRA" na lata 2018-2021

 Uchwała nr XXII/78/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-11-14 10:00:00 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Uchwała Nr XXII/79/2018

Uchwała Nr XXII/79/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 Uchwała nr XXII/79/2018

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2018-11-14 10:02:56 | Data modyfikacji: 2018-07-30 14:15:08.
Data wprowadzenia: 2018-11-14 10:02:56
Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski