-2013

Uchwała NR X/33/2013
Uchwała Nr X/33/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego"OBRA" z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 X/33/3013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-01-30 08:35:47 | Data modyfikacji: 2013-01-30 08:38:07.
Uchwała NR X/34/2013
Uchwała Nr X/34/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego"OBRA" z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie: szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 x/34/2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-01-30 08:41:44 | Data modyfikacji: 2013-01-30 09:13:10.
Uchwała Nr X/35/2013
Uchwała Nr X/35/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego"OBRA" z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 X/35/2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-01-30 08:44:21 | Data modyfikacji: 2013-02-01 10:05:38.
Uchwała NR X/36/2013
Uchwała Nr X/36/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego"OBRA" z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "OBRA" na lata 2013-2016

 X/36/2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-01-30 08:47:41 | Data modyfikacji: 2013-02-01 10:05:38.
Uchwała Nr X/37/2013
Uchwała Nr X/37/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego"OBRA" z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na rok 2013

 X/37/2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-01-30 08:50:18 | Data modyfikacji: 2013-02-01 10:05:38.
UCHWAŁA NR XI/38/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO "OBRA" z dnia 4 kwietnia 2013 r. w
sprawie: zmiany uchwały Nr X/35/2013 Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „OBRA” z dnia 29
stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości
 Uchwała nr XI-38-2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 10:06:45 | Data modyfikacji: 2013-02-01 10:05:38.
Uchwała Nr XII/39/2013 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "OBRA" z dnia 7 maja 2013 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Związku Międzygminnego "OBRA" na lata
2013 - 2016
 Uchwała nr XII-39-2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 10:08:18 | Data modyfikacji: 2013-02-01 10:05:38.
Uchwała Nr XII/40/2013 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "OBRA" z dnia 7 maja 2013 roku w
sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok
Związku Międzygminnego "OBRA"
 Uchwała nr XII-40-2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 10:09:34 | Data modyfikacji: 2013-02-01 10:05:38.
UCHWAŁA NR XII/41/2013 ZGROMADZENIE ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO "OBRA" z dnia 7 maja 2013 r. w
sprawie: zmiany uchwały nr X/33/2013 z dnia 29
stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności.
 Uchwała nr XII-41-2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 10:11:23 | Data modyfikacji: 2013-02-01 10:05:38.
Uchwała Nr XIII/42/2013 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Obra” z dnia 25 czerwca 2013
roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2012 rok.
 Uchwała nr XII-42-2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 10:12:23 | Data modyfikacji: 2013-02-01 10:05:38.
Uchwała Nr XIII/43/2013 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Obra” z dnia 25 czerwca 2013
roku w sprawie udzielenia Zarządowi Związku
Międzygminnego „Obra” absolutorium za 2012
rok.
 Uchwała nr XII-43-2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 10:13:43 | Data modyfikacji: 2013-02-01 10:05:38.
Uchwała Nr XIII/44/2013 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "OBRA" z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Międzygminnego "OBRA" na lata 2013 -
2016
 Uchwała Nr XII-44-2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 10:14:39 | Data modyfikacji: 2013-02-01 10:05:38.
Uchwała Nr XIII/45/2013 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "OBRA" z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok
Związku Międzygminnego "OBRA"
 Uchwała nr XIII-45-2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 10:18:54 | Data modyfikacji: 2013-09-12 10:19:27.
UCHWAŁA NR XIV/46/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO "OBRA" z dnia 29 lipca 2013 r. w
sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 Uchwała nr XIV-46-2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 10:20:35 | Data modyfikacji: 2013-09-12 10:19:27.
UCHWAŁA NR XIV/47/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO "OBRA" z dnia 29 lipca 2013 r. w
sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych
przez Związek w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości
opłat za te usługi.
 Uchwała nr XIV-47-2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 10:22:07 | Data modyfikacji: 2013-09-12 10:19:27.
UCHWAŁA NR XIV/48/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO "OBRA" z dnia 29 lipca 2013 r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr IX/30/2012 Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „OBRA” z dnia 20
listopada 2012 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwała nr XIV-48-2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 10:23:01 | Data modyfikacji: 2013-09-12 10:19:27.
Uchwała Nr XV/49/2013 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „OBRA” Z dnia 17 grudnia2013
roku W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Związku Międzygminnego „OBRA”
Na lata 2013-2016
 Uchwała Nr XV/49/2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2014-05-22 10:03:28 | Data modyfikacji: 2013-09-12 10:19:27.
Uchwała Nr XV/50/2013 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „OBRA” Z dnia 17 grudnia2013
roku W sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok
2013 Związku Międzygminnego „OBRA”
 Uchwała Nr XV/50/2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2014-05-22 10:04:55 | Data modyfikacji: 2013-09-12 10:19:27.
Uchwała Nr XV/51/2013 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „OBRA” Z dnia 17 grudnia2013
roku W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Związku Międzygminnego „OBRA”
Na lata 2014-2024
 

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2014-05-22 10:06:37 | Data modyfikacji: 2013-09-12 10:19:27.
Uchwała Nr XV/52/2013 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „OBRA” Z dnia 17 grudnia2013
roku W sprawie uchwalenia budżetu Związku
Międzygminnego „OBRA” Na lata 2014
 Uchwała Nr XV/52/2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2014-05-22 10:07:12 | Data modyfikacji: 2013-09-12 10:19:27.
Uchwała Nr XV/53/2013 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „OBRA” Z dnia 17 grudnia2013
roku sprawie : utworzenia funduszu
rekultywacyjnego dla składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w Powodowie
 Uchwała Nr XV/53/2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2014-05-22 10:09:00 | Data modyfikacji: 2013-09-12 10:19:27.
Data wprowadzenia: 2014-05-22 10:09:00
Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski